Retro letní šaty z Amsterdamu Smashed Lemon®

Vrácení, výměna a reklamace

Výměna velikosti zboží

 • Nakupující může do 14 dnů od převzetí uplatnit nárok na výměnu nevyhovující velikosti zboží za jinou velikost.
 • Výměna velikosti je zdarma, nakupující hradí pouze náklady spojené s vrácením zásilky.
 • Zboží je nutné odeslat, nebo osobně doručit na adresu provozovny.
 • Expedujeme nové zboží během 1-2 pracovních dní od přijetí vráceného zboží. V případě nedostupnosti zboží skladem je nakupující informován o náhradním termínu doručení.
 • Pokud vrácené zboží jeví známky opotřebovanosti, poničení, neobsahuje originální visačky, nebo není vráceno v originálním obale, má prodávající právo nárokovat náhradu škody za takto vrácené zboží až do plné výše ceny výrobku.

Vrácení zboží

 • Nakupující může do 14 dnů od převzetí uplatnit nárok na vrácení nevyhovujícího zboží a to bez udání důvodu.
 • Nakupující hradí naklady na dopravu spojené s doručením vráceného zboží.
 • Zboží je nutné odeslat, nebo osobně doručit na adresu provozovny.
 • Nakupující je povinen prokázat, že zboží zakoupil u nás. Nejlépe pomocí dokladu o zakoupení zboží (fakturou).
 • Nakupující je také povinen sdělit číslo bankovního účtu, nutného pro vrácení platby za zboží.
 • Vracíme platbu za vrácené zboží během 1-3 pracovních dní od přijetí zboží a výše uvedených náležitostí. Platba je splatná na bankovní účet uvedený kupujícím.
 • Pokud vrácené zboží jeví známky opotřebovanosti, poničení, neobsahuje originální visačky, nebo není vráceno v originálním obale, má prodávající právo nárokovat náhradu škody za takto vrácené zboží až do plné výše ceny výrobku.

Reklamace zboží

 • Standartní délka záruky na veškeré zboží jsou 2 roky. Záruka se počítá od data na vystaveném dokladu o zakoupení (faktuře).
 • Hradíme náklady na případné doručení opraveného, nebo nového zboží.
 • Reklamované zboží je nutné odeslat, nebo osobně doručit na adresu provozovny.
 • Nakupující je povinen prokázat, že zboží zakoupil u nás. Nejlépe pomocí dokladu o zakoupení zboží (fakturou).
 • Nakupující je povinne také dodat popis vzniklé závady.
 • Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 • Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je do 30 dní. Je v našem zájmu poskytovat vyřízení reklamace v nejrychlejším možném termínu.
 • Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv.vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.