Retro letní šaty z Amsterdamu Smashed Lemon®

Obchodní podmínky

Uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Smashed-Lemon.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Podání objednávky lze uskutečnit také telefonicky, nebo formou emailu.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování, marketingovému využití a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Termíny doručení, způsoby plateb

 • Termíny a ceny doručování jsou popsány v samostatném dokumentu, který je součástí těchto obchodních podmínek.

Vrácení, výměna a reklamace zboží

 • Podmínky vrácení, výměny a reklamace zboží jsou popsány v samostatném dokumentu, který je součástí těchto obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Ochrana osobních dat zákazníků

 • Zcela se zavazujeme k ochraně osobních údajů všech nakupujících zákazníků. Nebudeme zveřejňovat žádné osobní nebo kontaktní informace našich zákazníků třetím osobám.
 • Vyjímkou je poskytnutí údajů nezbytně nutných za účelem doručení a vyřízení objednávky našim expedičním partnerům.
 • Informace o zákaznících jsou zabezpečeny, chráněny a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Komunikace a marketing

 • Vyhrazuje si právo komunikovat se svými zákazníky a informovat je o novinkách, slevách a jiných marketingových akcích v souladu s obchodními podmínkami a to výhradně elektronickou formou.